Słuchaj za Pomocą

Słuchaj za Pomocą


Nowości Muzyczne

Regulamin Prezentera

Regulamin Prezentera Radia Luzik


I. Zasady i obowiązki1. Prezenterem naszego radia może zostać osoba, która pozytywnie przejdzie audycję testową i rozmowę rekrutacyjną.
2. Każdy nowo przyjęty Prezenter jest zobowiązany do przestrzegania poniższego Regulaminu Radia.
3. Prezentera obowiązuje kultura osobista, zarówno podczas prowadzenia audycji, jak i przebywania na czacie radiowym oraz na GG radiowym.
4. Przed każdym wejściem na antenę należy sprawdzić ustawienia i opisy zgodnie z ustawieniami radiowymi i tytułem audycji.
5. Osoba mająca audycję o określonej godzinie powinna stawić się na nią 10 minut przed audycją (kontakt z osobą poprzedzającą audycję). Procedura odliczania jest przez GG prywatne lub na czacie radiowym. Zabronione jest odliczanie na antenie radia.
6. Podczas prowadzenia audycji jest całkowity zakaz używania przekleństw, słów wulgarnych, obrażania osób słuchających.
7. Pozdrowienia o treści wulgarnej nie powinny być emitowane na radiu (usuwamy je z konsoli pozdrowień czy GG).
8. Do godziny 22.00 obowiązuje całkowity zakaz grania utworów o treści niecenzuralnej, nawet jeśli słuchacz nalega, aby taki utwór jemu zadedykował. Po godzinie 22 dozwolone jest granie utworów z umiarkowaną ilością niecenzuralnych słów, natomiast dopiero po godzinie 23 przestaje obowiązywać cenzura.
9. Nie prowadzimy audycji pod wpływem alkoholu, narkotyków, bądź innych używek odurzających.
10. Każdy Prezenter grający na stałe jest zobowiązany do poświęcenia dla radia minimum 12 godzin miesięcznie.

Prezenter grający audycje gościnne jest zobowiązany do poświęcenia dla radia minimum 6 godzin miesięcznie.
11. Wpisując się na audycję rezerwujemy nie więcej jak 2 godziny czasu antenowego jednorazowo (chyba że jest wolna ramówka - możemy przedłużyć audycję).
12. Zakaz reklamowania podczas audycji innych stacji radiowych, innych stron www chyba, że wcześniej taka reklama jest uzgodniona z Administracją.
13. Nie reklamujemy innych stacji radiowych w opisie swojego komunikatora. (Dotyczy stałej ekipy radia).
14. Nie puszczamy utworów tzw. z podkładem głosów innych Prezenterów, DJ typu Energy, Qlimax podczas audycji.
15. Prowadzący powinien grać zgodnie z ramówką. Nie powinien utrudniać pracy innym prezenterom. Jeżeli zaistnieje sytuacja ze nie będzie mógł zagrać w swoich godzinach powinien powiadomić kogoś z zarządu minimum godzinę przed audycją i spróbować załatwić sobie zastępstwo.
16. W GG radiowym powinno być zawsze napisane kto prowadzi audycję oraz ewentualnie tytuł audycji. Nie wpisujemy swojego prywatnego numeru GG w opisie, a zarazem nie podajemy na antenie.
17. Podczas prowadzenia audycji zabrania się prezenterom czytania numerów telefonów komórkowych oraz numerów komunikatora gadu-gadu (Tylko 3 ostatnie cyfry numerów) i innych komunikatorów oraz danych osobowych!
18. Zabronione jest przekazywanie haseł przez prezentera, osobom trzecim. Jeżeli prezenter zapomni hasła powinien zgłosić się do Zarządu Radia o ponowne wydanie hasła.
19. Prezenterzy grający na stałe w ekipie radiowej, którzy nie zagrają minimum 12 godzin w miesiącu otrzymają informację o zagrożeniu. Jeżeli powtórzy się taka sytuacja w kolejnym miesiącu prezenter może zostać zawieszony lub usunięty z ekipy radia. Prezenterzy grający audycje gościnne, którzy nie zagrają minimum 6 godzin w miesiącu zostaną usunięci z ekipy radia.
20. Każdy Prezenter/DJ musi zwrócić szczególną uwagę z jaką jakością nadawania wchodzi na antenę (Mp3 --->128 kbps - 44,1 stereo).
21. Prezenter Radia może maksymalnie 3 razy ściągnąć Auto Pilota. W innym przypadku system może zablokować panel na 12 h.
22. Prezenter podczas prowadzenia audycji powinien przebywać na panelu radiowym i obserwować czy w danej chwili nadaje czy nie wyrzucił go Auto Pilot oraz regularnie czytać konsolę pozdrowień.
23. Wskazane jest ustawić na prywatnym GG opis strony radia: www.radioluzik.pl (Dotyczy stałej ekipy).
24. Niedozwolone jest prowadzenie audycji w innych stacjach radiowych! (Dotyczy stałej ekipy).
25. Dostęp do Facebooka Radiowego oraz do Panelu Pozdrowień Online otrzymują osoby grające w ekipie na stałe, które mają dłuższy staż niż 3 miesiące na Radiu Luzik. Ta opcja może zostać zabrana przez Administratora w przypadku uwag. (Dotyczy stałej ekipy).
26. Na Facebooku Radia Luzik zabrania się spamowania, prezenter może dodać informacje o swojej audycji tylko w trakcie jej trwania lub na 30 minut przed, zakaz dodawania fotek oraz filmów.
27. Każdy prezenter ma obowiązek informowania Administrację na czacie w panelu radiowym lub w wiadomości prywatnej o zaistniałych sytuacjach na radiu, a w szczególności o powodach zbanowania osób na czacie radiowym. Zaleca się wykonanie screena czata w celu udowodnienia powodu zbanowania danej osoby.
28. Kategorycznie zabrania się podawania danych do logowania oraz wszelkich haseł innym osobom.
29. W przypadku osób grających audycje gościnne Administracja Radia może w trybie natychmiastowym usunąć panel i zakończyć współpracę.
30. Prezenter grający audycje gościnne może zostać i grać w naszym radiu na stałe, jeśli się sprawdzi i wyrazi chęć współpracy. W tym przypadku wiąże się to jednak z niemożnością grania na innych radiach i stosowania się do Regulaminu Prezentera Naszego radia grającego na stałe.


II. Postanowienia końcowe


1. Powyższy regulamin może ulec zmianie, o dniu wprowadzenia nowego regulaminu informuje data jego publikacji.
2. Niestosowanie się do powyższego regulaminu grozi naganą, a nawet bezzwłocznym usunięciem z Radia Luzik.
3. Brak akceptacji regulaminu wraz z późniejszymi zmianami jest podstawą do zerwania współpracy.
4. Zerwanie współpracy jest możliwe po zgłoszeniu braku akceptacji regulaminu przez prezentera zarządowi radia.


Table 'luzik1_radioluzik.DB_ERRORS' doesn't existTable 'luzik1_radioluzik.DB_ERRORS' doesn't existTable 'luzik1_radioluzik.DB_EMAIL_VERIFY' doesn't exist Table 'luzik1_radioluzik.DB_ERRORS' doesn't existTable 'luzik1_radioluzik.DB_ERRORS' doesn't exist